Udvikling og visualisering af koncepter

 

GOODideas

Konceptudviklingsfase er vigtigt hvor man kan få hjælp med idégenerering, afklaring og specificering af dit koncept.

Vi bruger forskellige metoder til at visualisere og minimalisere konceptet og skabe det rette grundlag for beslutninger om det videre design.

Konceptudvikling kan laves som et enkeltstående projekt eller som del af en større udviklingsopgave.

I forbindelse med koncepter kan udføres:

  • Idé- og konceptudvikling
  • Behovsafklaring
  • Kravspecifikation
  • Brugergrænseflade, inklusiv brugsmodeller
  • Software simulationer eller presentationer
  • Håndskitser, simple 3D modeller
  • Konstruktion eller 3D print til test af koncept